อัตราค่าเรียน

ในหลักสูตรมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
หลักสูตรรถยนต์ส่วนบุคคล

รถยนต์ ( เกียร์ออโต้ )

  • 15 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท
  • อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  • เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

รถยนต์ ( เกียร์ธรรมดา )

  • 15 ชั่วโมง ราคา 6,000 บาท
  • อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  • เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

 

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

  • เพื่อสอบใบขับขี่ ราคา 1,000 บาท
  • อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  • เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง